Vad är en Canineopat?

En Canineopat ska förbättra hundens hälsa och rörelseförmåga genom behandling och rekommendationer om fysisk träning.

Certifierad Canineopat® är en utbildning under statlig uppsyn, sk KU-utbildning. Endast elever som har gått via UPH Academy får kalla sig för Cert. Canineopat, vilket i sig visar på kvalitet. Utbildningen bedrivs på heltid under 1 år.

I yrkesrollen ingår undersökning och behandling av problem orsakat av rörelseapparaten, dvs skelett, leder, muskler, ligament, senor och nerver. En Canineopat bedömer även funktioner som styrka och rörlighet hos hunden. Kunskapsområdet täcker bland annat anatomi, fysiologi, biomekanik, friskvård, rehabilitering, träning, massage, rörelseanalys, palpation samt sjukdomslära.
Oftast arbetar Canineopater kompletterande med veterinärvården.