Vad är en Canineopat?

En Canineopat ska förbättra hundens hälsa och rörelseförmåga genom behandling och rekommendationer om fysisk träning.

Certifierad Canineopat® är en utbildning under statlig uppsyn, sk KU-utbildning. Endast elever som har gått via UPH Academy får kalla sig för Cert. Canineopat, vilket i sig visar på kvalitet. Utbildningen bedrivs på heltid under 1 år.

I yrkesrollen ingår undersökning och behandling av problem orsakat av rörelseapparaten, dvs skelett, leder, muskler, ligament, senor och nerver. En Canineopat bedömer även funktioner som styrka och rörlighet hos hunden. Kunskapsområdet täcker bland annat anatomi, fysiologi, biomekanik, friskvård, rehabilitering, träning, massage, rörelseanalys, palpation samt sjukdomslära.
Oftast arbetar Canineopater kompletterande med veterinärvården.

 

Genuin Svensk Hundmassage

Massagen som jag använder mig av är djupgående och behandlande och kan liknas vid idrottsmassage. Man kommer åt både ytlig och djup muskulatur och används i förebyggande samt rehabiliterande syfte. Massagetekniken innehåller provokation av muskeln för ökad genomblödning, töjning av muskelfibrerna till optimal längd samt bortforsling av slaggprodukter ur vävnaden.

Många gånger behöver hunden mer än en massagebehandling för att problemet ska bli helt återställt. En behandlingsomgång innefattar oftast 3-5 tillfällen beroende på kroppens status, problem och hur snabbt kroppen svarar på behandlingarna. Olika problem kräver olika mycket behandling. 

Hundar är experter på att avlasta ömma och spända muskler. Det kan vara svårt att upptäcka och vid långvarig avlastning kan hunden drabbas av smärta, svullnader, ischiasbesvär, nedsatt rörelseförmåga och ledproblem. Massage är därför bra för att bl.a: öka rörelse- och prestationsförmågan, ge snabbare återhämtning, förebygga muskelspänningar och för att dämpa smärta och stress vilket ökar hundens välmående. Karenstid: 7 dagar.

Elektroterapi

Begreppet innefattar allt som arbetar med elektromagnetisk strålning och det finns en uppsjö av behandlingsströmmar. Jag använder mig av en medium-frekvent galvanström samt diadynamiska strömmar. Behandlingen är helt smärtfri och tack vare att jag använder väldigt låga strömstyrkor påverkas endast sjuk vävnad. Frisk vävnad berörs alltså inte. Elektroterapin stimulerar både muskel- och nervceller och syftet är att förbättra cellernas arbete för att få skador att läka ut snabbare. 

Elektroterapin är effektiv som komplement till massage vid muskelspänningar. Det används också vid diagnoser som artros, spondylos, HD/ED, SI-ledsproblem, L7S1-syndrom, nervskador t.ex ischias och vid problem med hälta. Strömmarna behandlar inflammationer då man medvetet gör en skada/inflammation akut igen för att starta en ny inflammationsprocess. Då kan vi få snabbast och bästa läkningsresultat. 

Behandlingen ökar blodcirkulationen, sänker blodtrycket, förbättrar ämnesomsättningen i cellerna, ger avslappning och smärtlindring, förbättrar kommunikationen mellan nerv- och muskelcellerna samt minskar svullnad och dränerar bort ödem. Karenstid: 7 dagar.

Medicinsk laser (Low Level Laser Therapy)

Behandling med laser är en typ av ljusterapi, vilket betyder att vi applicerar ljusenergi för att hjälpa kroppens egna läkning på traven. Lasern vi jobbar med är en lågeffektslaser (Low Level Laser Therapy) och jag använder mig närmare bestämt av Irradias Mid-Lite 904 nm.

Lågeffektslasrar har en biostimulerande effekt - laserljuset påverkar cellernas funktioner positivt. Ljusenergin stimulerar immunförsvaret, ökar cirkulationen, ökar cellernas energiproduktion samt snabbar på cellförnyelsen i kroppen. Detta gör att vi med hjälp av laserbehandling kan minska smärta och inflammationer, reducera svullnader och ödem och dessutom främja kroppens egna läkning. 

Laser används vid hudproblem (eksem, hotspot, sår mm), skador på muskler, senor och ligament och vid avslappning av muskler. Det har även god effekt på ledbesvär, frakturer, nervskador och svullnader. Behandling med laser är helt smärtfritt och ofarligt. Karenstid: 7 dagar.